Rekisteriseloste Päivitetty 16.11.2021 Kymppikatsastus Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Sivustomme on www.kymppikatsastus.fi

1. Rekisterinpitäjä Kymppikatsastus Oy Y-tunnus: 1466519-3 Sellukatu 28, 32800 Tampere info@kymppikatsastus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Kirsi Oittinen, osakas kirsi.oittinen@kymppikatsastus.fi / 040 7756171

3. Rekisterin nimi Kymppikatsastus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien Kymppikatsastus Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä: Nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Organisaation nimi Osoitetiedot Y-tunnustiedot Tilatut palvelut/tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta Kymppikatsastus Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, tai Värikkään osalta palveluiden laskutusvaiheessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Säilytetään ensisijaisesti Suomessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kymppikatsastus Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.